Za bolševika nás učili spoustu různých věcí, z nichž některé pozbyly platnosti, jiné ani nikdy neplatily, a některé si pamatuju, ačkoli vůbec netuším, k čemu mi to bude.

Například dělení průmyslu do tří sfér. Pamatujete? Primární sféra, to byla těžba nerostných surovin a zemědělská výroba. Sekundární sféra, to bylo zpracování toho prvního do výrobků. Terciární sféra pak byly služby. Tedy všechno ostatní, od obchodu přes dopravu až po kadeřnictví.

Což, tohle se tak nějak drží pořád, jen je rozdíl v tom, že v těch osmdesátkách nám vykládali, že nejdůležitější je primární sféra. Horník svou prací svět podpírá, a tak dále. Ke konci už to nebylo tak silné, ale na začátku osmdesátek to rvali horem dolem.

I jiné věci, například akce "Děti píšou Reaganovi, že nechtějí umřít pod neutronovou bombou" a "Všichni tu umřeme..." Kampak na nás s klimatickým žalem - my jsme neměli umřít "za několik desetiletí", my měli umřít hned příští úterý, příští měsíc, příští rok, nebo za pět minut!

No a když jsme neumírali, nebo jsme neprobírali, jak nás Sovětský svaz chrání, nebo jsme neposlouchali dvouhodinovku nenávisti k Německu a imperialismu, tak jsme se dozvídali třeba to o sférách. A když ta primární byla hrdinská, tak ta terciární byla podávaná stylem "no, děti, ale i taková práce je užitečná..." Nojo, dneska to je jinak... Teda ono už to tehdy bylo jinak, ale dneska je to nepopiratelné.

Svět se prostě posunul. Od těžení všeho k práci s finálními výrobky. K tomu obchodování a kancelářské práci. To je nejdynamičtější sféra. V té primární se moc novinek neodehraje, i když posun je neoddiskutovatelný. Všechny tři sféry jsou nezbytné, to je samozřejmé, jedna bez druhé nemůže existovat a musí fungovat v nějaké harmonii. Jen zkrátka ten největší důraz není na první ("vytěžit") ani na druhou ("vyrobit"), ale na třetí ("využít"), a na čtvrtou ("vymyslet").

No a stejně tak se posunul svět i v médiích. Vlastně i média by se dala rozdělit do takových tří sfér. Na sféru primární, kde se "těží zprávy", na sféru sekundární, kde se zprávy zpracovávají a zasazují do kontextu, a na sféru terciární, kde se kontextům dává smysl.

Tento příspěvek je pouze pro předplatitele

Máte účet? Přihlaste se

Terciární média