Deset let od akce “Radar v Brdech”. Nezapomínejme!

Deset let od akce “Radar v Brdech”. Nezapomínejme!

Pamatujme si, kdo tehdy jakou roli hrál…

Třeba kdo vedl a podporoval hnutí “Ne základnám” (jejich web je aktivní dodneška).

Pamatujte si jména Tamáš a Májíček — to byli mluvčí toho hnutí.

Tamáš kritizuje kapitalismus, požaduje vystoupení z NATO, a podle posledních zpráv se svým Humanistickým hnutím dobudovává české centrum. Ale nenechte se mýlit, Humanistické hnutí samozřejmě v první řadě usiluje o sociální revoluci a převzetí moci, “aby mohly být provedeny náležité změny”.

Druhý jmenovaný, člen Socialistické Solidaritypublikuje na A2larmu velmi zajímavé články, kde píše třeba o tom, jak je dobré infiltrovat protibabišovské demonstrace antikapitalistickými a ekologickými tématy. (Pamatujte si to, až je potkáte na demonstraci Milionu chvilek…) Zmíněná Socialistická solidarita se podílela mj. i na nepokojích při zasedání MMF v Praze — tehdy to dělala “proti globalizaci” v rámci iniciativy INPEG.

Právě teď si na A2larmu pochvaluje, že “před deseti lety jsme porazili impérium” (viz URL, teď už je titulek změněný)

Pamatujte si na roli, jakou v celé věci mělo kdysi ekologické sdružení Greenpeace. Obsadili, blokovalivyhlašovali “Peaceland” a vůbec se mediálně činili. Mimochodem, ad Peaceland: Hnutí Ne základnám na svém webu vyvěsilo “Rezoluci OSN ve věci státu Peaceland”. Zmíněná “Rezoluce 1817 (2008) přijatá Radou bezpečnosti na jejím 5903. zasedání 10. června 2008” je reálný dokument, ovšem týká se Afghánistánu. Hnutí po několika dnech změnilo formulaci tak, že před odkaz napsalo: “Náš návrh rezoluce”

Pamatujme si to…

Půjčím si páně Májíčkův popisek u jeho článku: “Zapomínat na to, že nepostavení amerického radaru v Brdech bylo vítězstvím velké části české společnosti, a ne hrou „temných sil z Východu“, by byla obrovská chyba.”

Zapomínat, kdo byl tehdy kdo, na čí straně stál a k čemu se hlásí dnes, by byla obrovská chyba. Akce “spontánní odpor velké části veřejnosti proti radaru USA” byla totiž první velká ruská hra v našem prostoru po Putinově konsolidaci společnosti. Ostatně už výroční zpráva BIS (čtěte je, opravdu!) za rok 2007 toto zmiňuje. Na závěr proto ocituju:

Z českého pohledu v roce 2007 dominovala ruská aktivní opatření související se záměrem vybudovat na našem území komponenty americké protiraketové obrany a ruskými spory s pobaltskými státy. Nadále pokračují snahy o získání skrytých vlivových kanálů v rámci státních a politických struktur ČR.
Především v rámci prosazování svých zájmů ve věci amerického radaru se ZS RF v uplynulém roce snažily kontaktovat, infiltrovat a ovlivňovat osoby a subjekty (především ze sféry občanské společnosti, politiky a médií) mající vliv na veřejné mínění. V širších souvislostech je cílem těchto snah nejen zvýšení odporu veřejnosti k radaru, ale mj. i vyvolání dojmu, že v Evropě dochází pod patronací EU a NATO k rehabilitaci nacismu a popírání rozhodující role SSSR při porážce nacismu ve 2. světové válce a záchraně Evropy.
Podle BIS se v případě ruských aktivních opatření vůči ČR a jejím spojencům jednalo o možnou součást širší a dlouhodobé ruské kampaně, jejímž cílem je narušit integritu EU a NATO, izolovat USA (resp. povzbudit izolacionistické nálady v USA) a obnovit kontrolu nad ztraceným sovětským bezpečnostním perimetrem v Evropě, a to bez ohledu na výsledek vyjednávání o možnosti vybudování protiraketového radaru v ČR.
(…)
Marxisticko-leninské skupiny se dlouhodobě potýkají s malou členskou základnou, což je nutí k překonávání vzájemných ideologických rozporů a ke spolupráci s většími a vlivnějšími organizacemi i mimo levicově extremistické spektrum. Tento trend byl v ČR patrný již v předchozích letech, kdy ke spolupráci levicových extremistů a neextremistických, zpravidla levicově zaměřených subjektů, docházelo v rámci tzv. antiglobalizačního hnutí a jeho konceptu sociálních fór. V roce 2007 tato platforma zcela ustoupila do pozadí a místo ní se levicoví extremisté zapojili do aktivit odpůrců výstavby americké radarové stanice na území ČR (dále jen protiradarové hnutí).
Zapojení jednotlivých subjektů do protiradarového hnutí považuje BIS, podobně jako v případě zapojení do antiglobalizačního hnutí, za zcela legitimní činnost v rámci občanské společnosti. V tomto prostředí však vedle neextremistických skupin a směrů působí také levicově extremistické subjekty, jejichž představitelé mohou využít protiradarové hnutí k vlastní propagaci.
Tak nezapomeňte!
Nezapomeňte!